Nabízíme instalaci ochranných a bezpečnostních fólií na skla a okna budov. Výlohy obchodů, restaurace, světlíky sklepů, balkóny, balkónové zábradlí ze skla a jiné. Bezpečnostní fólie pro úřady a školy, školky, sportovní a pečovatelská centra, ubytovací zařízení. Bezpečnostní a ochranné fólie se aplikují tam, kde člověk přichází do přímeho kontaktu se skleněnou plochou a po rozbití, může následkem...